FANDOM


圖庫的主條目是尖沙咀碼頭總站
注意:此圖庫乃為收錄有助補充說明主條目內容之圖片而設,並非私人相簿或檔案寄存空間。請勿在此存放任何違反方針的圖片,否則有關圖片將會從圖庫中移除。

巴士總站設施

站景

Star Ferry Panorama 201506 -1
2016年6月
Star Ferry Panorama 201506 -2
2016年6月
TST Ferry Pano 1
TST Ferry Pano 1 excerpt 1 TST Ferry Pano 1 excerpt 2 TST Ferry Pano 1 excerpt 3 TST Ferry Pano 1 excerpt 4
TST Ferry Pano 2
TST Ferry Pano 2 excerpt 1 TST Ferry Pano 2 excerpt 2 TST Ferry Pano 2 excerpt 3 TST Ferry Pano 2 excerpt 4 TST Ferry Pano 2 excerpt 5

途經路線相片

其他